CÙNG NHAU TA ĐI GIEO DUYÊN TRÊN KHẮP CẢ ĐỊA CẦU

TÍCH ĐỨC, HÀNH THIỆN. HIỂU NHÂN QUẢ, GIEO DUYÊN LÀNH

Tín 信; Phạn: śraddhā, theo nghĩa thông thường là niềm tin, sự không nghi ngờ. Để có được niềm tin, sự không nghi ngờ thì lời nói của một người phải được chứng thực.

Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên trong Bát chánh đạo: Chánh kiến và Chánh tư duy; hay 10 giai vị đầu tiên trong 52 giai vị tu hành của Bồ Tát, tức thập tín; và một trong các yếu tố của ngũ lực.

Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn”. Ngài nói lòng tin chính là mẹ sinh ra các công đức, làm cho các căn lành sinh trưởng và phát triển.

Đối tượng nghe Hoa Nghiêm không phải là phàm phu, hữu hình mà là chư vị Bồ tát khắp nơi vân tập. Pháp hội vô cùng trang nghiêm, biến mãn vô tận, cảnh giới nằm trong cảnh giới, lồng vào nhau, trùng trùng điệp điệp.

HẠNH PHÚC, TỰ LẬP, TỰ DO, MAY MẮN, LỘC TÀI VƯỢNG PHÁT, TIỀN KIM GIA ĐỊA

幸福, 自立, 自由, 幸運,
祿財旺發, 錢金家地

TRÌNH ĐẠI HIỆP SÁNG LẬP MẠNG HẠNH PHÚC VIP …

LÀ NƠI ĐỂ MỌI NGƯỜI CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM SỐNG HẠNH PHÚC

NƠI BẠN TỰ TÌM THẤY ĐƯỢC PHƯƠNG CÁCH CỦA RIÊNG MÌNH. TỪ ĐÓ, BIẾT CÁCH GIÚP BẢN THÂN BIẾN NHỮNG ĐIỀU ƯỚC TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Hãy Dám Tin, Dám Mơ, và Dám Hành Động

CON NGUYỆN XIN ĐƯỢC LÀ NGƯỜI SỐNG CÓ TÂM, CÓ ĐỨC, BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI
Quán Thế Âm Bồ Tát 觀世音菩薩

ĐỔ VỠ LÀ ĐIỀM LÀNH, GẶP PHẢI KHỔ NẠN LÀ VẬN MAY

Nếu như đổ vỡ không xảy ra làm sao có thể có cơ hội làm lại và làm tốt hơn

Nếu như không bị rơi vào khổ nạn thì làm sao nhìn ra được những thứ mà khi đang sống trong cảnh vui không thấy được

CHỮ TÍN QUÝ HƠN VÀNG

Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên trong Bát chánh đạo: Chánh kiến và Chánh tư duy; hay 10 giai vị đầu tiên trong 52 giai vị tu hành của Bồ Tát, tức thập tín; và một trong các yếu tố của ngũ lực.

Tín tâm; 2. Niệm tâm; 3. Tinh tiến tâm; 4. Định tâm; 5. Huệ tâm; 6. Giới tâm; 7. Hồi hướng tâm; 8. Hộ pháp tâm; 9. Xả tâm; 10. Nguyện tâm

Tín Vi Đạo Nguyên Công Đức Mẫu

Tín vi đạo nguyên công đức mẫu,

Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn

Quan Âm Đại Sĩ

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩/avalokiteśvara) tại các nước như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước lân cận.

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long bát bộ chỉ 8 loại thần hộ pháp Phật giáo, bao gồm 8 bộ chúng Thiên, Long, A tu la, Dạ xoa, Ca lâu la, Khẩn lâu la, Càn đạt bà và Ma hầu la. Trong đó, Thiên bộ và Long bộ có phúc báo cao nhất, đứng ở vị trí đầu tiên trong Thiên Long bát bộ.
CON NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
CÚI XIN ĐỨC ĐẠI SĨ ĐỘ CHO ĐỆ TỬ CON CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM, CÔ CHÚ TRONG NHÓM HẠNH PHÚC VIP ĐƯỢC
SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÚC THỌ KHANG NINH, LỘC TÀI VƯỢNG TIẾN, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, VẠN SỰ TỐT LÀNH, SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM

SỰ GIẢN DỊ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG

Sống ở trong hình ảnh của một người bình thường, nhưng trí tuệ, hành động, và kết quả lại không hề tầm thường một chút nào. Tu dưỡng và liên tục hoàn thiện bản thân là quá trình không ai nhìn thấy được, thứ có thể cho mọi người nhìn thấy là kết quả.

Mục đích của làm việc là để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả, trong đó có mình (Triết lý Sống Hạnh Phúc của Nhật Quang Trường Hải)

Hạnh Phúc VIP giúp bạn tự biết cách biến những điều ước trở thành hiện thực.

Tu Bồ Tát Đạo, Học cách cho đi, Thực hành pháp tu Bố Thí.

Trợ duyên, trợ giúp

Ngũ Hải Đại Nhân giúp đỡ bạn khi bạn có mặt ở trên mạng Hạnh Phúc

  1. Tuệ Hải. Trí tuệ lớn lao như biển cả. (THỌ)
  2. Tuấn Hải. Sức mạnh to lớn tựa biển cả. (KHANG)
  3. Trường Hải. Lòng từ bi rộng lớn tựa biển cả. (NINH)
  4. Thanh Hải. Tâm hồn trong sáng và khoáng đạt tựa biển cả. (QUÝ)
  5. Hoàng Hải. Sự giàu có lớn lao tựa biển cả. (PHÚ)

MAY MẮN - LUCKY - 幸運的 - FORTUNATO - УДАЧЛИВЫЙ