Quan niệm về Hạnh phúc của Đạo giáo

Được Ban Phúc

Được Xá Tội

Được Giải Ách

Tam quan Đại đế (三官大帝) hay Tam giới công (三界公) là ba vị thần trên Thiên đình trong Đạo giáo và tín ngưỡng Trung Quốc.

Tam quan Đại đế gồm:Thiên quan đại đế, được thờ ở giữa gian thờ, là Thượng Nguyên, là vị thần ban phúc lành nên được gọi là Thiên quan tứ phúc (天官賜福).

Địa quan đại đế, được thờ ở bên phải, là Trung Nguyên, là vì thần răn dạy phải trái và xá tội cho kẻ mắc lỗi, được gọi là Địa quan xá tội (地官赦罪).

Thủy quan đại đế, được thờ ở bên trái, là vị thần giúp người giải trừ tai ương, nên được gọi là Thủy quan giải ách (水官解厄).

Trước kia người Trung Quốc chia Vũ trụ làm ba cõi: Thượng nguyên là Trời, Trung nguyên là Đất, Hạ nguyên là Biển. Tam quan Đại đế trông coi chung ba cõi này.

Từ “Trung nguyên” về sau được Trung Hoa và các nước chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa dùng để gọi chính mình.
CON NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
CÚI XIN ĐỨC ĐẠI SĨ ĐỘ CHO ĐỆ TỬ CON CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM, CÔ CHÚ TRONG NHÓM HẠNH PHÚC VIP ĐƯỢC
SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÚC THỌ KHANG NINH, LỘC TÀI VƯỢNG TIẾN, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, VẠN SỰ TỐT LÀNH, SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM

SỰ GIẢN DỊ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG

Sống ở trong hình ảnh của một người bình thường, nhưng trí tuệ, hành động, và kết quả lại không hề tầm thường một chút nào. Tu dưỡng và liên tục hoàn thiện bản thân là quá trình không ai nhìn thấy được, thứ có thể cho mọi người nhìn thấy là kết quả.

Mục đích của làm việc là để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả, trong đó có mình (Triết lý Sống Hạnh Phúc của Nhật Quang Trường Hải)

Hạnh Phúc VIP giúp bạn tự biết cách biến những điều ước trở thành hiện thực.

Tu Bồ Tát Đạo, Học cách cho đi, Thực hành pháp tu Bố Thí.

Trợ duyên, trợ giúp

Ngũ Hải Đại Nhân giúp đỡ bạn khi bạn có mặt ở trên mạng Hạnh Phúc

  1. Tuệ Hải. Trí tuệ lớn lao như biển cả. (THỌ)
  2. Tuấn Hải. Sức mạnh to lớn tựa biển cả. (KHANG)
  3. Trường Hải. Lòng từ bi rộng lớn tựa biển cả. (NINH)
  4. Thanh Hải. Tâm hồn trong sáng và khoáng đạt tựa biển cả. (QUÝ)
  5. Hoàng Hải. Sự giàu có lớn lao tựa biển cả. (PHÚ)

MAY MẮN - LUCKY - 幸運的 - FORTUNATO - УДАЧЛИВЫЙ