Quán Thế Âm Bồ Tát

Quan Âm Đại Sĩ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩/avalokiteśvara) tại các nước như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước lân cận. Các Phật tử Trung Hoa thường thờ cúng bốn vị Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung … Đọc tiếp Quán Thế Âm Bồ Tát