Thiên long bát bộ

Trong thế giới Phật giáo, thân tâm đã quy y Phật, Bồ tát, khi phát khởi niềm tin vào Phật, Bồ tát, các thần hộ pháp Thiên Long bát bộ sẽ giúp đỡ con người thoát khỏi họa hoạn và sự khổ đau. Thiên Long bát bộ chỉ 8 loại thần hộ pháp Phật giáo, bao gồm 8 bộ chúng Thiên, Long, A tu la, Dạ xoa, Ca lâu la, Khẩn lâu la, Càn đạt bà và Ma hầu la. Trong đó, Thiên bộ và Long bộ có phúc báo cao nhất, đứng ở vị trí đầu tiên trong Thiên Long bát bộ.

Trong hệ thống thần linh Phật giáo, Thiên Long bát bộ tuy có vị trí không cao nhưng vô cùng cùng linh ứng, dễ có thể tu hành để đạt được lợi ích làm pháp thần Phật giáo. Pháp thần là thần linh hộ trì Phật pháp. Họ không chỉ có nhiệm vụ hộ trì Phật pháp không bị yêu ma hủy hoại, xâm hại, bảo vệ giáo nghĩa hoàn thiện của Phật giáo mà còn có công đức giúp chúng sinh tiêu tai, tăng phúc, chiêu tài… Chúng thần Thiên Long bát bộ có số lương đông nhất trong các pháp thần.
CON NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
CÚI XIN ĐỨC ĐẠI SĨ ĐỘ CHO ĐỆ TỬ CON CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM, CÔ CHÚ TRONG NHÓM HẠNH PHÚC VIP ĐƯỢC
SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÚC THỌ KHANG NINH, LỘC TÀI VƯỢNG TIẾN, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, VẠN SỰ TỐT LÀNH, SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM

SỰ GIẢN DỊ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG

Sống ở trong hình ảnh của một người bình thường, nhưng trí tuệ, hành động, và kết quả lại không hề tầm thường một chút nào. Tu dưỡng và liên tục hoàn thiện bản thân là quá trình không ai nhìn thấy được, thứ có thể cho mọi người nhìn thấy là kết quả.

Mục đích của làm việc là để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả, trong đó có mình (Triết lý Sống Hạnh Phúc của Nhật Quang Trường Hải)

Hạnh Phúc VIP giúp bạn tự biết cách biến những điều ước trở thành hiện thực.

Tu Bồ Tát Đạo, Học cách cho đi, Thực hành pháp tu Bố Thí.

Trợ duyên, trợ giúp

Ngũ Hải Đại Nhân giúp đỡ bạn khi bạn có mặt ở trên mạng Hạnh Phúc

  1. Tuệ Hải. Trí tuệ lớn lao như biển cả. (THỌ)
  2. Tuấn Hải. Sức mạnh to lớn tựa biển cả. (KHANG)
  3. Trường Hải. Lòng từ bi rộng lớn tựa biển cả. (NINH)
  4. Thanh Hải. Tâm hồn trong sáng và khoáng đạt tựa biển cả. (QUÝ)
  5. Hoàng Hải. Sự giàu có lớn lao tựa biển cả. (PHÚ)

MAY MẮN - LUCKY - 幸運的 - FORTUNATO - УДАЧЛИВЫЙ