STT Tiêu đề Nhóm Nội dung ghi chú Chi tiết
1Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
2Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
3Văn khấn lễ Đức Thánh Trần Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
4Văn khấn ban Công Đồng Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
5Văn khấu Mẫu Thượng Thiên Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
6Khấn lễ Mẫu Thượng Ngàn (Ban Sơn Trang) Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
7Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
8Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu Đình, Đền, Miếu, Phủ ...
9Văn khấn xin giải trừ bệnh tật Chùa ...
10Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Chùa ...
11Văn khấn lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) Chùa ...
12Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo Chùa ...
13Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền Chùa ...
14Văn khấn lễ Đức Ông Chùa ...
15Văn khấn lễ Phật Chùa ...
16Văn khấn Tiền Chủ Tiền Chủ ...
17Văn khấn Thánh Sư Thánh Sư ...
18Văn khấn Thần Tài Thần Tài ...
19Văn khấn Thổ Công Thổ Công ...
20Văn khấn Gia tiên ngày giỗ Thường (Cát Kỵ) Cúng giỗ ...
21Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào chính ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) Cúng giỗ ...
22Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường Cúng giỗ ...
23Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường Cúng giỗ ...
24Văn khấn chính ngày Giỗ Hết (Đại Tường) Cúng giỗ ...
25Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh trước ngày Giỗ Hết Cúng giỗ ...
26Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu Cúng giỗ ...
27Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh trước khi Giỗ Đầu Cúng giỗ ...
28Văn khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ thần Tang lễ ...
29Văn khấn lễ Cải Cát Tang lễ ...
30Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ Tang lễ ...
31Văn khấn lễ Đàm tế Tang lễ ...
32Văn khấn lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ Đầu, Giỗ Thứ Hai) Tang lễ ...
33Văn khấn lễ Triệu tịch Điện văn Tang lễ ...
34Văn khấn lễ Chung Thất và Tốt Khốc Tang lễ ...
35Văn khấn lễ Tế Ngu Tang lễ ...
36Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo) Tang lễ ...
37Văn khấn lễ Hồi Linh Tang lễ ...
38Văn khấn lễ Thành Phần Tang lễ ...
39Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ Địa Tang lễ ...
40Văn khấn lễ Chúc Thực Tang lễ ...
41Văn khấn lễ Thành Phục Tang lễ ...
42Văn khấn lễ Thiết Linh Tang lễ ...
43Văn khấn yết cáo Tổ tiên (trong lễ thượng thọ) Lễ Thượng thọ ...
44Văn khấn giải hạn sao Kế Đô Dâng sao giải hạn ...
45Văn khấn giải hạn sao La Hầu Dâng sao giải hạn ...
46Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu Dâng sao giải hạn ...
47Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch Dâng sao giải hạn ...
48Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú Dâng sao giải hạn ...
49Văn khấn giải hạn sao Vân Hán Dâng sao giải hạn ...
50Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức Dâng sao giải hạn ...
51Văn khấn giải hạn sao Thái Âm Dâng sao giải hạn ...
52Văn khấn giải hạn sao Thái Dương Dâng sao giải hạn ...
53Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch Bồi hoàn địa mạch ...
54Văn khấn lễ khai trương cửa hàng Khai trương cửa hàng ...
55Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ tân gia) Lễ tân giaĂn mừng nhà mới ...
56Văn khấn yết cáo Táo quân Thổ thần Lễ tân giaĂn mừng nhà mới ...
57Văn khấn cáo yết Gia Tiên lễ nhập trạch Lễ nhập trạch ...
58Văn khấn thần linh lễ nhập trạch Lễ nhập trạch ...
59Văn khấn lễ động thổ Lễ động thổ ...
60Văn khấn yết cáo Gia Thần, Gia Tiên (Khi cưới gả) Văn khấn khi cưới gả ...
61Văn khấn gia tiên (Khi trẻ đầy năm) Lễ Cúng MụĐầy cữ, đầy tháng, đầy năm ...
62Văn khấn cúng Mụ Lễ Cúng MụĐầy cữ, đầy tháng, đầy năm ...
63Văn khấn Gia Tiên Ngày mồng một và ngày rằm hàng thángVăn khấn vào các ngày mồng Một và ngày Rằm ...
64Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần Ngày mồng một và ngày rằm hàng thángVăn khấn vào các ngày mồng Một và ngày Rằm ...
65Văn khấn tổ tiên (Ngày Tết Cơm Mới) Tết Hạ NguyênNgày Tết Cơm Mới ...
66Văn cúng tổ tiên (Ngày Tết Trung thu) Tiết Trung Thu ...
67Văn khấn chúng sinh (Ngày Rằm tháng Bảy ngoài trời) Tiết Trung nguyên ...
68Văn khấn lễ tổ tiên (Ngày Rằm tháng Bảy tại nhà) Tiết Trung nguyên ...
69Văn khấn Thần linh (Ngày Rằm tháng Bảy tại nhà) Tiết Trung nguyên ...
70Văn khấn ngày Tết Đoan Ngọ Tiết Đoan Ngọ ...
71Văn khấn tết Hàn Thực Tiết Hàn Thực ...
72Văn khấn lễ vong linh ngoài mộ Tiết Thanh Minh ...
73Văn khấn cúng dâng sao giải hạn (Nhân ngày Rằm tháng Giêng) Tết Nguyên Tiêu ...
74Văn khấn tết Nguyên Tiêu Tết Nguyên Tiêu ...
75Văn khấn tạ năm mới Tết Nguyên Đán ...
76Văn khấn Tổ tiên (ngày mồng Một Tết) Tết Nguyên Đán ...
77Văn khấn Thần linh trong nhà (ngày mồng Một Tết) Tết Nguyên Đán ...
78Văn khấn giao thừa trong nhà Tết Nguyên Đán ...
79Văn khấn giao thừa ngoài trời Tết Nguyên Đán ...
80Văn khấn lễ Tất Niên Tết Nguyên Đán ...
81Văn khấn lễ chạp Tết Nguyên Đán ...
82Văn khấn ông Táo lên chầu Trời (23 tháng Chạp) Tết Nguyên Đán ...CON NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
CÚI XIN ĐỨC ĐẠI SĨ ĐỘ CHO ĐỆ TỬ CON CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM, CÔ CHÚ TRONG NHÓM HẠNH PHÚC VIP ĐƯỢC
SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÚC THỌ KHANG NINH, LỘC TÀI VƯỢNG TIẾN, CÔNG VIỆC HANH THÔNG, VẠN SỰ TỐT LÀNH, SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM

SỰ GIẢN DỊ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG

Sống ở trong hình ảnh của một người bình thường, nhưng trí tuệ, hành động, và kết quả lại không hề tầm thường một chút nào. Tu dưỡng và liên tục hoàn thiện bản thân là quá trình không ai nhìn thấy được, thứ có thể cho mọi người nhìn thấy là kết quả.

Mục đích của làm việc là để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả, trong đó có mình (Triết lý Sống Hạnh Phúc của Nhật Quang Trường Hải)

Hạnh Phúc VIP giúp bạn tự biết cách biến những điều ước trở thành hiện thực.

Tu Bồ Tát Đạo, Học cách cho đi, Thực hành pháp tu Bố Thí.

Trợ duyên, trợ giúp

Ngũ Hải Đại Nhân giúp đỡ bạn khi bạn có mặt ở trên mạng Hạnh Phúc

  1. Tuệ Hải. Trí tuệ lớn lao như biển cả. (THỌ)
  2. Tuấn Hải. Sức mạnh to lớn tựa biển cả. (KHANG)
  3. Trường Hải. Lòng từ bi rộng lớn tựa biển cả. (NINH)
  4. Thanh Hải. Tâm hồn trong sáng và khoáng đạt tựa biển cả. (QUÝ)
  5. Hoàng Hải. Sự giàu có lớn lao tựa biển cả. (PHÚ)

MAY MẮN - LUCKY - 幸運的 - FORTUNATO - УДАЧЛИВЫЙ